Τεχνικός Για Συναγερμό Inim

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την επέμβαση του τεχνικού, στον πίνακα συναγερμού σου, είναι απαραίτητος ο κωδικός εγκαταστάτη (installer code). Ο αρχικός κωδικός από το εργοστάσιο, αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης – Εάν έχει αλλαχθεί, ο νέος κωδικός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος την ημέρα της επίσκεψης μας, διαφορετικά καμία εργασία προγραμματισμένης συντήρησης, επισκευής ή αναβάθμισης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιπλέον υφίσταται ελάχιστη χρέωση επίσκεψης. Η εταιρεία εγκατάστασης ή ο εγκαταστάτης του συναγερμού σου, μπορεί να σου γνωστοποιήσει τον κωδικό εγκατάστασης που έχει ορίσει στον πίνακα συναγερμού σου ή να τον επαναφέρει στον αρχικό εργοστασιακό κωδικό, ο οποίος είναι απαραίτητος για οποιαδήποτε τεχνική ενέργεια όπως προγραμματισμό, συντήρηση ή επισκευή. Εάν είναι αδύνατο να ανευρεθεί ο κωδικός, απαιτείται επαναφορά των ρυθμίσεων του πίνακα με επιπλέον κόστος ανάλογα το μοντέλο, εκτός και εάν ο παραπάνω κωδικός είναι κλειδωμένος. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της κεντρικής πλακέτας του συναγερμού.

 Άμεσα στον χώρο σου

Αναλαμβάνουμε όλες τι τεχνικές εργασίες – επισκευές – συντηρήσεις συναγερμών Inim.

Τα συνεργεία μας είναι εξειδικευμένα στα συστήματα συναγερμού Inim.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας για συναγερμούς inim :

 • Αντικατάσταση κεντρικού πίνακα inim

 • Αντικατάσταση περιφερειακών inim

 • Ελεγχο – Επισκευή εγκατάστασης συναγερμού inim

 • Εκπαίδευση Χειρισμού

 • Προγραμματισμός για χρήση του συναγερμού μέσω Ιντερνετ / 3G / 2G / WiFi

 • Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων (Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική)

Μερικές από τις υπηρεσίες μας για συναγερμούς inim :

 • Αντικατάσταση κεντρικού πίνακα inim
 • Αντικατάσταση περιφερειακών inim
 • Ελεγχο – Επισκευή εγκατάστασης συναγερμού inim
 • Εκπαίδευση Χειρισμού
 • Προγραμματισμός για χρήση του συναγερμού μέσω Ιντερνετ / 3G / 2G / WiFi
 • Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων (Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική)

Αντικατάσταση κεντρικού πίνακα Inim

Σε περίπτωση βλάβης, αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση του πίνακα με νέο ή με το ίδιο μοντέλο Inim

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αλλαγή μπαταριών του πίνακα συναγερμού και της σειρήνας από έμπειρο τεχνικό συνεργείο Inim

Σύνδεση με ΚΛΣ

Συνδέουμε τον συναγερμό σου με τηλεφωνική γραμμή και το κέντρο λήψης σημάτων για την λήψη των σημάτων σου συναγερμού σου