Προγραμματισμός Inim για σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων μέσω SmartLeague – Software

Προγραμματισμός Inim για σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων μέσω SmartLeague – Software