Καλωδιο για σύνδεση με τον συναγερμό Inim και το πρόγραμμα SmartLeague

  • Σειριακό καλώδιο
  • USB to serial καλώδιο