ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Συναγερμοί

Συναγερμοί και περιφερειακά Inim. Τα μοντελα συναγερμών και περιφερειακών συναγερμών Inim, κάρτες επέκτασης και πληκτρολόγια.

Πίνακες συναγερμού

Η καρδιά του συστήαμτος ασφαλείας

Πληκτρολόγια αφής

Alien υψηλής ποιότητας πληκτρολόγια αφής Inim