Η εταιρεία Inim Greece – Hellas

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ INIM

Ασφαλίζουμε εγκαταστάσεις από το 2007